Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.                      www.eu-skladi.si

 

 

 

GRADIVA ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

SODELOVANJE S STARŠI

 

CILJI IN NALOGE SODELOVANJA S STARŠI:

- staršem zagotoviti informiranje, omogočiti izmenjavo informacij o otroku,

- starše spodbujati k vključevanju v življenje in delo oddelka, vrtca,

- omogočati staršem spoznavanje strokovnih pogledov na vzgojo, delo in prenašanje učinkovitih vzgojnih ukrepov v praksi,

- spodbujati aktivno sodelovanje pri vzgojnem delu, pri tem upoštevati strokovno avtonomnost vrtca.


Za uspešno vzgojo je pomembno, da se vzgojni vlogi družine in vrtca čim bolj povezujeta in prepletata. Sodelovanje med starši in vrtcem pripomore k dvigu kvalitete dela in prispeva k dopolnjevanju družinske vzgoje.

Pomembno je sodelovanje predvsem na nivoju oddelka, saj omogoča poenotenje vzgojnih prijemov, starše usposablja za vzgojo in prispeva k dobrim medsebojnim odnosom ter boljšemu počutju otrok v vrtcu. Vzgojiteljice zato sistematično načrtujemo to področje v svoj LDN. Načrt sodelovanja s starši oblikujejo starši s svojimi pobudami, ki jih izrazijo na prvem roditeljskem sestanku.

 

Velik poudarek dajemo tudi branju oglasnih desk, kjer imajo starši vpogled v dnevno dogajanje v vrtcu. V prostorih vrtca se nahaja tudi skrinjica pohval, pritožb in pobud.

 

Osnovna oblika sodelovanja je vsakodnevno izmenjavanje informacij, ki jo dopolnjujejo pogovorne ure, roditeljski sestanki, predavanja, razna srečanja in delavnice. Letos se držimo priporočil NIJZ zaradi koronavirusa, zato ne bomo organizirali popoldanskega druženja s starši.

 

Starše, ki otroke prvič vpišejo v naš vrtec, povabimo na prvo srečanje konec meseca avgusta, kjer dobijo prve informacije o vrtcu in o življenju v njem.

POGOVORNE URE

Vzgojiteljice so sicer za izmenjavo mnenj in informacij s starši na voljo vsak dan, za podrobnejši razgovor s področja spremljanja otrokovega razvoja pa potekajo 2x letno, od novembra 2020 do meseca aprila 2021.

RODITELJSKI SESTANKI

Prvo srečanje staršev in strokovnih delavcev, ki bodo v tekočem letu skrbeli za njihove otroke, je tretji teden v septembru. 

 

september, januar + predavanje za starše, junij


SKUPNA SREČANJA

Skupnih srečanj zaradi pandemije koronavirusa se v tem šolskem letu ne bo izvajalo do preklica.

DNEVI ODPRTIH VRAT

  • 12. januar 2021 od 9. do 11. ure
  • 16. februar 2021 od 9. do 11. ure
  • 16. marec 2021 od 9. do 11. ure

Ti dnevi so namenjeni otrokom, ki ne obiskujejo našega vrtca in se ob določenih dnevih pridružijo svojim vrstnikom v skupini. Otroci so obveščeni po pošti. Otroci prvega in iz drugega starostnega obdobja se nam bodo pridružili v dopoldanskem času.

 

AKCIJA ZBIRANJA PAPIRJA

- oktober 2020

- april 2021

Zadnji projekti iz vrtca

PROJEKT GOZDNA IGRALNICA

Projekt GOZDNA IGRALNICA bomo v šolskem letu 2020/2021 izvajale kot nov projekt, v sklopu Mreže gozdnih vrtcev Slovenije.

Več

PROJEKT Z GIBANJEM DO ZDRAVJA

V letošnjem šolskem letu, letu 2020/2021 nadaljujemo z projektom  Z GIBANJEM DO ZDRAVJA v povezavi z športnim programom MALI SONČEK.

Več

PROJEKT: ZDRAVJE V VRTCU

V letošnjem šolskem letu 2020/2021 bomo že drugo leto izvajali projekt, v katerega so zajeta različna področja.  Rdeča nit skozi to šolsko leto projekta Zdravje v vrtcu, ki ga podpira NIJZ (NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE) je POČUTIM SE DOBRO 2.

Program promovira zdravje ter usmerja izvajanje aktivnosti za ohranjanje in krepitev zdravja v vrtčevskem okolju in izven tega. 

Več

Zadnji dogodki iz vrtca

SRČKOV TEK ZA ZDRAVO SRCE

V torek, 8. 06. 2021, so v vrtec vsi otroci prišli športno oblečeni. Čakal jih je namreč srčkov tek, ki smo ga organizirali na travnatem igrišču ob šoli, kjer se vedno z veseljem igramo in telovadimo.

Več

Obeležili smo svetovni dan čebel

20. 5. 2021 smo v našem vrtcu obeležili 4. svetovni dan čebel in v ta namen smo ustvarjali na temo čebelic in medse povabili čebelarja.

Več

OBISK POMLADNE VILE

Letošnja pomladna vila je otroke vrtcu obiskala v času, ko se je le-ta že nadvse bohotila po okoliških gozdovih in travnikih...

Več
Osnovna šola Artiče
Artiče 39, 8253 Artiče
Tel: 07 45 21 060
o-artice.nm@guest.arnes.si
Avtor slike: Nina Vodeb Izdelava spletnih strani