OPSI PROJEKTA  

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.                      www.eu-skladi.si

 

PROJEKT: GLASBENA SKRINJICA

Zakaj glasba?

Ker otroke:

- pomirja in sprošča,

- vpliva na razvoj njihovih možganov,

- spodbuja medsebojne interakcije,

- navaja na sodelovanje in prilagajanje,

- vpliva na otrokov osebnostni razvoj,

- navaja otroke na subtilnost,

- spodbuja kreativnost,

- nudi občutke zadovoljstva in sprejemanja.

 

 PROGRAM V ODDELKIH OBSEGA:

- pestrost ponujenih glasbenih vsebin in izkušenj,

- vsakodnevne glasbene minutke,

- poglabljanje glasbenih izkušenj iz preteklega šolskega leta,

- spoznavanje tehnik igranja na instrumente,

- improvizacije z instrumenti,

- dihalne vaje,

- ritmične vaje,

- plesne improvizacije,

- spoznavanje ljudskih plesov,

- poslušanje klasične, sodobne in otroške glasbe,

- glasbeno didaktične igrice, s katerimi oblikujemo, bogatimo in širimo slušne predstave, razvijamo otrokovo slušno pozornost ( zbrano poslušanje ), utrjujemo tehniko igranja na male ritmične instrumente in utrjujemo poimenovanje instrumentov, ugotavljamo smer zvoka, razvijamo ritmični in melodični posluh, primerjamo in razlikujemo zvoke po jakosti, višini, dolžini, hitrost; pospešujemo otrokove govorne sposobnosti ( pravilna izgovorjava ), vplivamo na razvoj melodičnega posluha in otrokove glasbene kreativnosti,...

 

Vsaka skupina bo imela glasbeno skrinjico, v kateri bodo otroke čakale zanimive glasbene dejavnosti ter pesmarico, ki jo bodo skozi celo leto polnili z različnimi glasbenimi vsebinami. 

 

KAJ ŽELIMO DOSEČI?

- spodbujati in razvijati čutno in čustveno doživljanje otrok,

- individualizirati delo in ga prilagoditi različnim sposobnostim otrok,

- povezati glasbo z vsemi področji dela v vrtcu,

- razvijati skupinsko dinamiko,

- razvijati motorične sposobnosti ( otroci si jih razvijajo predvsem z glasbeno didaktičnimi igrami in to predvsem s tistimi, ki so povezane z gibom. Saj otroci prilagajajo svoje gibe slasbi, ki jo poslušajo. Motorične sposobnosti si razvijajo tudi pri igranju na različne male instrumente, saj si pri tem urijo predvsem ročne spretnosti ).

- krepiti in poglobiti sodelovanje med vključenimi oddelki,

- vplivati na razvijanje kulturne zavesti otrok in strokovnih delavcev,

- krepiti sodelovanje z okoljem na kulturnem področju,

- omogočiti otrokom aktivno poslušanje glasbe ter izražanja glasbenih doživetij in predstav glasbenega dela zlasti z gibalno-rajalno, plesno in tudi likovno in besedno komunikacijo.

 

Ustvarjali bomo na različnih področjih dejavnosti ( ustvarjanje glasbe, izvajanje glasbe, poslušanje glasbe, povezovanje glasbe z drugimi področji )

 

Z glasbenimi dejavnostmi spodbujamo pri otroku veselje do zvoka, igre, gibanja, razvijamo splošno sposobnost zaznavanja, pozornosti, motorične spretnosti, jezikovno komunikacijo, socialno vedenje,... Tako s poslušanje, izvajanjem in ustvarjanjem glasbe vplivamo na otrokov čustveni, socialni, spoznavni in gibalni razvoj. Zato naj bo vsakodnevno petje pesmi ( otroških, zabavnih, ljudskih ), poslušanje različne zvrsti glasbe, bibarije, izmišljarije, šaljivke, rime, izštevanke, glasbeno didaktične igre, rajalne igre, igranja na glasbila, sproščanje ob glasbi, igranje na lastne instrumente, igranje na male ritmične instrumente, glasbene pravljice, plesne dramatizacije, zvočne uganke,...

 

Vodja projekta: SONJA CIZEL

Zadnji projekti iz vrtca

PROJEKT: GLASBENA SKRINJICA

Zakaj glasba?

Ker otroke:

- pomirja in sprošča,

- vpliva na razvoj njihovih možganov,

- spodbuja medsebojne interakcije,

- navaja na sodelovanje in prilagajanje,

- vpliva na otrokov osebnostni razvoj,

- navaja otroke na subtilnost,

- spodbuja kreativnost,

- nudi občutke zadovoljstva in sprejemanja.

Več

PROJEKT: EKO VRTEC

CILJI, ki uresničujejo program ekovrtec so razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov, učinkovita raba naravnih virov, spodbujanje kreativnosti in izmenjava idej ter vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju.

Več

PROJEKT: Z GIBANJEM DO ZDRAVJA

V šolskem letu 2019/2020 začenjamo z novim nacionalnim projektom ZDRAVJE V VRTCU v sklopu NIJZ (NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE)

Program promovira zdravje ter usmerja izvajanje aktivnosti za ohranjanje in krepitev zdravja v vrtčevskem okolju in izven tega. 

Več

Zadnji dogodki iz vrtca

Predstava Mini Moni

»Riše črte, barva, briše,

sive slone, bele hiše.

Rdeče, modre in zelene,

nariše sonce, tebe, mene.

Pobarvati zna čisto vse, čisto vse, … poljubčka pa ne.«

Več

DRAMATIZACIJA PRI KAPLJICAH

V začetku meseca februarja se je tudi naša skupina predstavila z dramatizacijo.

Več

BALONČKI V DEŽELI PALČOVIJI

Ah, ta dežela Palčovija!

Balončki že cel mesec iščemo palčke in škratke po Banovi hosti, a jih ne najdemo, pa naj bomo še tako spretni. Vedno se nam za las izmaknejo...

Več
Osnovna šola Artiče
Artiče 39, 8253 Artiče
Tel: 07 45 21 060
o-artice.nm@guest.arnes.si
Avtor slike: Nina Vodeb Izdelava spletnih strani