Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.                      www.eu-skladi.si

 

 

 

GRADIVA ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

PROJEKT Z GIBANJEM DO ZDRAVJA

V letošnjem šolskem letu, letu 2020/2021 nadaljujemo z projektom  Z GIBANJEM DO ZDRAVJA v povezavi z športnim programom MALI SONČEK.

Gibalni/športni program Mali sonček je namenjen otrokom od drugega do šestega leta starosti in je sestavljen iz štirih stopenj. 

Poudarek je na igri in vadbi, ki sta prilagojeni starosti otroka. Otrok z različnimi dejavnostmi na prostem in v zaprtih prostorih razvija gibalne in funkcionalne sposobnosti.

 

POMEN GIBANJA ZA OTROKOV RAZVOJ

 

Gibanje je osnovna otrokova potreba in je eno najpomembnejših področij otrokovega razvoja.  Strokovnjaki so ugotovili, da kar zamudimo v tem zgodnjem obdobju, v celoti kasneje težko nadomestimo. Če otrok potrebo po gibanju, poleg ostalih zadovolji, odraste v zadovoljno, zdravo in celovito osebo. Z gibanjem ohranjamo in krepimo otrokovo zdravje, vplivamo na otrokove duševne, čustvene sposobnosti. Povečajo se lahko določene sposobnosti kot so zbranost, hitrost odzivanja in sposobnost samonadzora. S športom prispevamo k sproščenemu načinu življenja. V igri z vrstniki otrok občuti veselje, radost in pripadnost. Spoznava pravila igre ki jih mora spoštovati, se uči sprejemati zmage in poraze, spoznava svoje telo, gibe, vrednote kot so vztrajnost, tovarištvo, spoštovanje. Gibanje otrok v naravi budi ljubezen, kulturen in spoštljiv odnos do narave in okolice. Splošna telesna vadba prispeva k celovitemu telesnemu razvoju.

 

NAMEN PROGRAMA MALI SONČEK:

- obogatiti program gibalno/športnih dejavnosti v vrtcu, še posebej na prostem

- spodbuditi starše k aktivnemu sodelovanju

- spodbuditi otroke in starše k aktivnemu preživljanju prostega časa

- spodbuditi željo, navado in potrebo po športnem udejstvovanju ne glede na starostno obdobje

- spodbuditi zveze, klube, društva, zasebne športne delavce,... k sistematičnemu delu s predšolskimi otroki

 

Poudarek programa je na usvajanju športne abecede, kjer otroci izvajajo naravne oblike gibanja in postopoma spoznavanja osnovne elemente različnih športnih zvrsti. Glavni cilj programa je optimalno razvijati gibalne sposobnosti, še posebej koordinacijo in ravnotežje in seznaniti najmlajše otroke s čim več raznolikimi dejavnostmi. 

Program Mali sonček temelji na elementarnosti in ne tekmovalnosti. 

Dejavnosti so načrtovane tako, da spodbujajo uspeh vsakega posameznika in naučijo otroke spoštovati vsakega posameznika in razlike med njimi.

 

Program vsebuje 4 stopnje:

- MALI SONČEK - MODRI (za otroke stare 2 do 3 leta),

- MALI SONČEK - ZELENI (za otroke od 3. do 4. leta),

- MALI SONČEK - ORANŽNI (za otroke od 4. do 5. leta),

- MALI SONČEK - RUMENI (za otroke od 5. do 6. leta)

 

Vse štiri ravni se vsebinsko povezujejo, dopolnjujejo in nadgrajujejo. Zato je dobro, da otroci sodelujejo v vseh stopnjah programa in predelajo celoten program.

Najpomembnejše pri programu je proces sodelovanja. Vsi otroci, ki so vključeni v proces in sodelujejo v programu, se trudijo pri izvedbi nalog, na koncu dobijo priznanje in nagrado. 

Tako otroke spodbujamo k pozitivnemu odnosu do gibanja in športa nasploh. 

 

Vodja projekta vzg. ŠPELA LISEC

 

 

 

 

Zadnji projekti iz vrtca

PROJEKT GOZDNA IGRALNICA

Projekt GOZDNA IGRALNICA bomo v šolskem letu 2020/2021 izvajale kot nov projekt, v sklopu Mreže gozdnih vrtcev Slovenije.

Več

PROJEKT Z GIBANJEM DO ZDRAVJA

V letošnjem šolskem letu, letu 2020/2021 nadaljujemo z projektom  Z GIBANJEM DO ZDRAVJA v povezavi z športnim programom MALI SONČEK.

Več

PROJEKT: ZDRAVJE V VRTCU

V letošnjem šolskem letu 2020/2021 bomo že drugo leto izvajali projekt, v katerega so zajeta različna področja.  Rdeča nit skozi to šolsko leto projekta Zdravje v vrtcu, ki ga podpira NIJZ (NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE) je POČUTIM SE DOBRO 2.

Program promovira zdravje ter usmerja izvajanje aktivnosti za ohranjanje in krepitev zdravja v vrtčevskem okolju in izven tega. 

Več

Zadnji dogodki iz vrtca

SRČKOV TEK ZA ZDRAVO SRCE

V torek, 8. 06. 2021, so v vrtec vsi otroci prišli športno oblečeni. Čakal jih je namreč srčkov tek, ki smo ga organizirali na travnatem igrišču ob šoli, kjer se vedno z veseljem igramo in telovadimo.

Več

Obeležili smo svetovni dan čebel

20. 5. 2021 smo v našem vrtcu obeležili 4. svetovni dan čebel in v ta namen smo ustvarjali na temo čebelic in medse povabili čebelarja.

Več

OBISK POMLADNE VILE

Letošnja pomladna vila je otroke vrtcu obiskala v času, ko se je le-ta že nadvse bohotila po okoliških gozdovih in travnikih...

Več
Osnovna šola Artiče
Artiče 39, 8253 Artiče
Tel: 07 45 21 060
o-artice.nm@guest.arnes.si
Avtor slike: Nina Vodeb Izdelava spletnih strani