OPSI PROJEKTA  

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.                      www.eu-skladi.si

 

PROJEKT: EKO VRTEC

CILJI, ki uresničujejo program ekovrtec so razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov, učinkovita raba naravnih virov, spodbujanje kreativnosti in izmenjava idej ter vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju.

 

 

 

Eko VRTEC kot način življenja:

Cilji, ki jih uresničuje program Eko VRTEC kot način življenja:

  - vzgajanje za zdrav način življenja v zdravem okolju (uvajanje ekološke pridelane hrane, pitniki v ustanovi, gibanje)
  - učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija)
  - spodbujanje kreativnosti, inovativnosti in izmenjava idej
  - vzgajanje za okoljsko odgovornost
  - izvajanje celostnega pristopa vzgoje in izobraževanja v programu  Ekošola kot način življenja
 

- vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju

 

EKO PROJEKTI NAŠEGA VRTCA (od oktobra 2015 do aprila 2016):

 

1. ZGODNJE NARAVOSLOVJE TEMELJ ZA TRJANOSTNI RAZVOJ:

Projekt: Znanje o gozdovih - gozdna igralnica

Za program ekovrtcev opredeljuje pomen naravnega okolja kot učilnice, ki navdihuje in spodbuja. Narava kot okolje je sredstvo in učilnica, s katerimi vplivamo na otroka, na njegov razvoj in odnos do narave - okolja.

Prav v zvezi s to projektno vsebino so povezani posamezni raziskovalni tematski sklopi s področja naravoslovja v ekoakcijskem načrtu za ekovrtce.

Zakaj je programska dejavnost ekovrtecv usmerjena v naravno okolje, okolje otrokovega doma - zato, ker je naravno okolje motivacija za iskanje, odkrivanje nejasnega, neodkritega, vzrokov in posledic.

Temeljni cilj zgodnjega naravoslovja v predšolskem obdobju v ekovrtcih je uvajanje otrok v svet naravoslovja, ki temelji na učnem principu svobodnega in ustvarjalnega spoznanja sveta narave.

( Vodja: Ruth Gramec)

2. PROJEKT: EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE

V današnjem času raznovrstnih informacijsko - komunikacijskih tehnologij, je ohranjanje odnosa do knjige še posebej nujno in pomembno. Tudi v letošnjem šolskem letu 2017/2018 si želimo, da bi z branjem še naprej na najučinkovitejši način, preko ustvarjalnega mišljenja, krepili ekološko zavest s pomočjo knjige. Zaradi široke naravnanosti nam projekt EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE nudi veliko možnosti za kreativnost. Pomeni eno od poti za vzpodbujanje otrok k branju tovrstne literature z ekološko tematiko in s tem prispeva k razvoju okoljskega izobraževanja.

( Vodja: Tina Čimžar )

 

3. TEMATSKA SKLOPA:

a) voda: Vsakodnevno bomo izvajali sprehode in gibalne aktivnosti na prostem v vsakem vremenu ( vremenu primerna obutev, obleka, palerina, dežnik ). Cilji tematskega sklopa:

- otrok odkriva in spoznava lastnosti vode in drugih tekočin ( vodo opazuje in jo čutno doživlja ),

- otrok odriva in spoznava pojave na nebu ter spoznava vremenske pojave,

- otrok odkriva in spoznava, kako se snovi mešajo in kako se pri tem spreminjajo lastnosti,

- otrok odkriva in spoznava vodo v različnih pojavnih oblikah in spoznava izhlapevanje tekočin, taljenje snega in ledu ter zamrzovanje vode,

- besedno in likovno podoživlja svoj odnos do vode in iger z njo ter oblikuje svoj odnos do čiste in nečiste narave,

- otrok spoznava, kaj potrebuje sam in druga živa bitja za življenje ter ohranjanje in krepitev zdravja.

( Vodja: Tina Čimžar )

 

b) odpadki- krožno gospodarstvo: 

- informiranje in izobraževanje o načinih ravnanja z odpadki,

- povečanje količin zbranega papirja,

- spodbujanje izvirnih idej otrok na temo odgovornega ravnanja z odpadki,

- aktivno vključevanje v proces zbiranja, odlaganja in recikliranja papirja, 

- otrok se navaja za skrb za čisto okolje,

- v igralnici bomo postavili koše za ločevanje odpadkov

- otrok spozna, da iz odpadkov lahko ustvari nekaj novega, uporabnega

( Vodja: Tina Čimžar)

 

4. DAN ZEMLJE, 23.4.2018

- posadimo drevo na vrtčevsko igrišče

- spodbujanje otrok k skrbi za nekaj živega, preživljanje dragocenega časa v naravi ter opazovanje in občudovanje dogajanje okrog sebe

 

EKO KOORDINATOR: Tina Čimžar

 

SODELOVALI BOMO PRI ZBIRANJU STAREGA PAPIRJA, TONERJEV, KARTUŠ, BATERIJ, PLASTIŽNIH ZAMAŠKOV, MOBILNIH TELEFONOV. 

Zadnji projekti iz vrtca

PROJEKT: GLASBENA SKRINJICA

Zakaj glasba?

Ker otroke:

- pomirja in sprošča,

- vpliva na razvoj njihovih možganov,

- spodbuja medsebojne interakcije,

- navaja na sodelovanje in prilagajanje,

- vpliva na otrokov osebnostni razvoj,

- navaja otroke na subtilnost,

- spodbuja kreativnost,

- nudi občutke zadovoljstva in sprejemanja.

Več

PROJEKT: EKO VRTEC

CILJI, ki uresničujejo program ekovrtec so razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov, učinkovita raba naravnih virov, spodbujanje kreativnosti in izmenjava idej ter vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju.

Več

PROJEKT: Z GIBANJEM DO ZDRAVJA

V šolskem letu 2019/2020 začenjamo z novim nacionalnim projektom ZDRAVJE V VRTCU v sklopu NIJZ (NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE)

Program promovira zdravje ter usmerja izvajanje aktivnosti za ohranjanje in krepitev zdravja v vrtčevskem okolju in izven tega. 

Več

Zadnji dogodki iz vrtca

Predstava Mini Moni

»Riše črte, barva, briše,

sive slone, bele hiše.

Rdeče, modre in zelene,

nariše sonce, tebe, mene.

Pobarvati zna čisto vse, čisto vse, … poljubčka pa ne.«

Več

DRAMATIZACIJA PRI KAPLJICAH

V začetku meseca februarja se je tudi naša skupina predstavila z dramatizacijo.

Več

BALONČKI V DEŽELI PALČOVIJI

Ah, ta dežela Palčovija!

Balončki že cel mesec iščemo palčke in škratke po Banovi hosti, a jih ne najdemo, pa naj bomo še tako spretni. Vedno se nam za las izmaknejo...

Več
Osnovna šola Artiče
Artiče 39, 8253 Artiče
Tel: 07 45 21 060
o-artice.nm@guest.arnes.si
Avtor slike: Nina Vodeb Izdelava spletnih strani