OPSI PROJEKTA  

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.                      www.eu-skladi.si

 

PROJEKT: EKO VRTEC

CILJI, ki uresničujejo program ekovrtec so razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov, učinkovita raba naravnih virov, spodbujanje kreativnosti in izmenjava idej ter vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju.

 

 

 

Eko VRTEC kot način življenja:

Cilji, ki jih uresničuje program Eko VRTEC kot način življenja:

  - vzgajanje za zdrav način življenja v zdravem okolju (uvajanje ekološke pridelane hrane, pitniki v ustanovi, gibanje)
  - učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija)
  - spodbujanje kreativnosti, inovativnosti in izmenjava idej
  - vzgajanje za okoljsko odgovornost
  - izvajanje celostnega pristopa vzgoje in izobraževanja v programu  Ekošola kot način življenja
 

- vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju

 

EKO PROJEKTI NAŠEGA VRTCA (od oktobra 2015 do aprila 2016):

 

1. ZGODNJE NARAVOSLOVJE TEMELJ ZA TRJANOSTNI RAZVOJ:

Projekt: Znanje o gozdovih - gozdna igralnica

Za program ekovrtcev opredeljuje pomen naravnega okolja kot učilnice, ki navdihuje in spodbuja. Narava kot okolje je sredstvo in učilnica, s katerimi vplivamo na otroka, na njegov razvoj in odnos do narave - okolja.

Prav v zvezi s to projektno vsebino so povezani posamezni raziskovalni tematski sklopi s področja naravoslovja v ekoakcijskem načrtu za ekovrtce.

Zakaj je programska dejavnost ekovrtecv usmerjena v naravno okolje, okolje otrokovega doma - zato, ker je naravno okolje motivacija za iskanje, odkrivanje nejasnega, neodkritega, vzrokov in posledic.

Temeljni cilj zgodnjega naravoslovja v predšolskem obdobju v ekovrtcih je uvajanje otrok v svet naravoslovja, ki temelji na učnem principu svobodnega in ustvarjalnega spoznanja sveta narave.

( Vodja: Ruth Gramec)

2. PROJEKT: EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE

V današnjem času raznovrstnih informacijsko - komunikacijskih tehnologij, je ohranjanje odnosa do knjige še posebej nujno in pomembno. Tudi v letošnjem šolskem letu 2017/2018 si želimo, da bi z branjem še naprej na najučinkovitejši način, preko ustvarjalnega mišljenja, krepili ekološko zavest s pomočjo knjige. Zaradi široke naravnanosti nam projekt EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE nudi veliko možnosti za kreativnost. Pomeni eno od poti za vzpodbujanje otrok k branju tovrstne literature z ekološko tematiko in s tem prispeva k razvoju okoljskega izobraževanja.

( Vodja: Tina Čimžar )

 

3. TEMATSKA SKLOPA:

a) voda: Vsakodnevno bomo izvajali sprehode in gibalne aktivnosti na prostem v vsakem vremenu ( vremenu primerna obutev, obleka, palerina, dežnik ). Cilji tematskega sklopa:

- otrok odkriva in spoznava lastnosti vode in drugih tekočin ( vodo opazuje in jo čutno doživlja ),

- otrok odriva in spoznava pojave na nebu ter spoznava vremenske pojave,

- otrok odkriva in spoznava, kako se snovi mešajo in kako se pri tem spreminjajo lastnosti,

- otrok odkriva in spoznava vodo v različnih pojavnih oblikah in spoznava izhlapevanje tekočin, taljenje snega in ledu ter zamrzovanje vode,

- besedno in likovno podoživlja svoj odnos do vode in iger z njo ter oblikuje svoj odnos do čiste in nečiste narave,

- otrok spoznava, kaj potrebuje sam in druga živa bitja za življenje ter ohranjanje in krepitev zdravja.

( Vodja: Tina Čimžar )

 

b) odpadki- krožno gospodarstvo: 

- informiranje in izobraževanje o načinih ravnanja z odpadki,

- povečanje količin zbranega papirja,

- spodbujanje izvirnih idej otrok na temo odgovornega ravnanja z odpadki,

- aktivno vključevanje v proces zbiranja, odlaganja in recikliranja papirja, 

- otrok se navaja za skrb za čisto okolje,

- v igralnici bomo postavili koše za ločevanje odpadkov

- otrok spozna, da iz odpadkov lahko ustvari nekaj novega, uporabnega

( Vodja: Tina Čimžar)

 

4. DAN ZEMLJE, 23.4.2018

- posadimo drevo na vrtčevsko igrišče

- spodbujanje otrok k skrbi za nekaj živega, preživljanje dragocenega časa v naravi ter opazovanje in občudovanje dogajanje okrog sebe

 

EKO KOORDINATOR: Tina Čimžar

 

SODELOVALI BOMO PRI ZBIRANJU STAREGA PAPIRJA, TONERJEV, KARTUŠ, BATERIJ, PLASTIŽNIH ZAMAŠKOV, MOBILNIH TELEFONOV. 

Zadnji projekti iz vrtca

PROJEKT: GLASBENA SKRINJICA

Zakaj glasba?

Ker otroke:

- pomirja in sprošča,

- vpliva na razvoj njihovih možganov,

- spodbuja medsebojne interakcije,

- navaja na sodelovanje in prilagajanje,

- vpliva na otrokov osebnostni razvoj,

- navaja otroke na subtilnost,

- spodbuja kreativnost,

- nudi občutke zadovoljstva in sprejemanja.

Več

PROJEKT: EKO VRTEC

CILJI, ki uresničujejo program ekovrtec so razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov, učinkovita raba naravnih virov, spodbujanje kreativnosti in izmenjava idej ter vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju.

Več

PROJEKT: Z GIBANJEM DO ZDRAVJA

V šolskem letu 2019/2020 začenjamo z novim nacionalnim projektom ZDRAVJE V VRTCU v sklopu NIJZ (NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE)

Program promovira zdravje ter usmerja izvajanje aktivnosti za ohranjanje in krepitev zdravja v vrtčevskem okolju in izven tega. 

Več

Zadnji dogodki iz vrtca

BALONČKI V DEŽELI PALČOVIJI

Ah, ta dežela Palčovija!

Balončki že cel mesec iščemo palčke in škratke po Banovi hosti, a jih ne najdemo, pa naj bomo še tako spretni. Vedno se nam za las izmaknejo...

Več

RINGARAJČKI V ISKANJU PALČKOVE HIŠICE

Se še spomnite, kako je palček Pohajalček iskal hišico v igrani dramatizaciji ob prihodu dedka Mraza? Mi vsekakor se…

Več

SONČKI V DRAMATIZACIJI O BABICI ZIMI

Babica Zima, z belo glavo kima... Kdor obleke nima, naj pri meni se zglasi, takoj po meri jo dobi...

Več
Osnovna šola Artiče
Artiče 39, 8253 Artiče
Tel: 07 45 21 060
o-artice.nm@guest.arnes.si
Avtor slike: Nina Vodeb Izdelava spletnih strani