Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.                      www.eu-skladi.si

 

 

PROJEKT RINGARAJČEK BRALČEK

Tudi v šolskem letu 2020/2021 bomo izvajali Bralni projekt: RINGARAJČEK BRALČEK - potujoči nahrbtnik, razvijanje zgodnje pismenosti skozi igro

Bralna kultura se začne že v najzgodnejših obdobjih življenja.

 

V našem vrtcu želimo naše otroke s knjižnim nahrbtnikom ozaveščati o pomenu knjig in jih na različne načine motivirati za razvoj pred bralnih in pred pisalnih sposobnosti.

 

Otrokom poskušamo približati knjigo kot vir ugodja in vir informacij, saj se vse bolj zavedamo pomena zgodnjega razvijanja bralne pismenosti otrok Hkrati pa želimo, da spoznajo knjigo in jo začutijo kot prijeten prostor druženja.

 

V projekt so vključeni vsi otroci vrtca. Pri tem povezujemo vrtec in družino, saj povabimo starše, da se aktivno vključijo v projekt s prebiranjem knjig skupaj z otrokom.

 

Ob knjigah in slikanicah hranimo in razvijamo otrokovo domišljijo, z njimi otroci odkrivajo pisani svet, se učijo pripovedovati, širijo besedni zaklad, pridobivajo pozitiven odnos do knjige in uživajo ob ilustracijah.

 

S tem želimo okrepiti zavest o pomembnosti branja in pripovedovanja zgodbic in pravljic, kar je tudi eden izmed ciljev omenjenega projekta.

 

Vzgojiteljica napolni potujoči nahrbtnik z raznovrstnimi knjigami po lastni izbiri, zvezek vtisov, v katerega starši zapisujejo svoje misli ob prebiranju knjig skupaj z otrokom, lepijo fotografije, rišejo,...

 

Knjižni nahrbtnik potuje od družine do družine, pri vsaki gostuje teden dni, da lahko starši otrokom prebirajo zgodbe. Nato za nekaj dni ostane v vrtcu, zaradi higienskih ukrepov širjenja virusa.

 

Otroci starejših skupin ob vrnitvi nahrbtnika na pravljičnem stolu s svojimi besedami predstavijo izbrano zgodbo.

 

Ob koncu šolskega leta dobijo otroci tudi pohvalo za sodelovanje v bralnem projektu.

 

NAMEN IZVAJANJA PROJEKTA RINGARAJČEK BRALČEK:

1. Spodbujanje družinskega branja v skladu s cilji in načeli Kurikula za vrtce.

2. Otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje, zabavo, povezuje estetsko in fizično ugodje ter pridobiva pozitiven odnos do literature.

3. Otrok ob poslušanju in pripovedovanju pravljic ter drugih literarnih del razvija zmožnost domišljijske rabe jezika; se s književno osebo identificira ter doživlja književno dogajanje.

 

Najbolj pomembno je, da skupaj berejo in pri tem uživajo! Doma, v družini, je branje zagotovo in predvsem vir skupnega veselja in zadovoljstva.

Pravijo, da branje knjig razsvetljuje glavo, zato staršem in mlajšim želimo obilo veselih trenutkov ob prebiranju otroške literature.

 

Vodja projekta vzg. NATAŠA PETELINC

 

 

 

 

Zadnji projekti iz vrtca

PROJEKT GOZDNA IGRALNICA

Projekt GOZDNA IGRALNICA bomo v šolskem letu 2020/2021 izvajale kot nov projekt, v sklopu Mreže gozdnih vrtcev Slovenije.

Več

PROJEKT Z GIBANJEM DO ZDRAVJA

V letošnjem šolskem letu, letu 2020/2021 nadaljujemo z projektom  Z GIBANJEM DO ZDRAVJA v povezavi z športnim programom MALI SONČEK.

Več

PROJEKT: ZDRAVJE V VRTCU

V letošnjem šolskem letu 2020/2021 bomo že drugo leto izvajali projekt, v katerega so zajeta različna področja.  Rdeča nit skozi to šolsko leto projekta Zdravje v vrtcu, ki ga podpira NIJZ (NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE) je POČUTIM SE DOBRO 2.

Program promovira zdravje ter usmerja izvajanje aktivnosti za ohranjanje in krepitev zdravja v vrtčevskem okolju in izven tega. 

Več

Zadnji dogodki iz vrtca

RINGARAJČKI V OKTOBRU

V skupini Ringarajčki smo se tokrat podali v raziskovanje jeseni in njenih darov, saj je letošnjo jesen narava bogato obdarila s svojimi plodovi, razkošnimi barvami, odpadlim listjem,...

Več

MESEC OKTOBER V SKUPINI SONČKI

Oktober pri Sončkih je bil zelo bogat z dejavnostmi tako, kot je pisana JESEN s svojimi škrlatnimi barvami...

Več

OKTOBRSKE KAPLJICE

Gozdne Kapljice so imele tokrat pa res veliko dela - pospremili so v gozd sovo, ježa, preplezali skoraj vsa drevesa in tudi šivati so se naučili...

Več
Osnovna šola Artiče
Artiče 39, 8253 Artiče
Tel: 07 45 21 060
o-artice.nm@guest.arnes.si
Avtor slike: Nina Vodeb Izdelava spletnih strani