Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.                      www.eu-skladi.si

 

 

 

GRADIVA (učbeniki, delovni zvezki in potrebščine)

 

UČBENIKE bodo učenci, kot v preteklih letih, prejeli iz učbeniškega sklada prvi dan pouka v septembru (nekateri oddelki bodo učbenike za novo šolsko leto prejeli že ob koncu tega šolskega leta). Izposoja je brezplačna, od učencev pa se pričakuje, da ob koncu šolskega leta vrnejo nepoškodovane učbenike. V primeru poškodovanega ali izgubljenega gradiva iz učbeniškega sklada je zanj potrebno poravnati stroške, ki so predpisani s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov.

 

DELOVNE ZVEZKE in POTREBŠČINE kupite starši sami. Letošnja novost je, da naročilnic zanje ne dobite v fizični obliki, ampak jih najdete na spletu.

Na podlagi naših seznamov so založbe Kopija-nova, DZS in Mladinska knjiga pripravile spletne sezname, kjer lahko naročite gradivo za svojega otroka. Do njih lahko dostopate na spodnjih povezavah:

Delovne zvezke lahko kupite tudi neposredno v knjigarnah - tam imajo sezname vseh izbranih gradiv za posamezno šolo.

 

Učenci 1. razreda VSE dobijo v šoli, starši učencev 2. in 3. razreda kupite samo POTREBŠČINE. Delovne zvezke učenci brezplačno dobijo v šoli. Po koncu šolskega leta jih ni potrebno vrniti.

 

SEZNAMI GRADIV PO RAZREDIH

 

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

5. razred

6. razred

7. razred

8. razred

9. razred

 

 

Osnovna šola Artiče
Artiče 39, 8253 Artiče
Tel: 07 45 21 060
o-artice.nm@guest.arnes.si
Avtor slike: Nina Vodeb Izdelava spletnih strani