OPSI PROJEKTA  

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.                      www.eu-skladi.si


ŠOLSKI KOLEDAR

 

 

Trajanje šolskega leta                       Ocenjevalna obdobja

 

  1. 9. 2018—31. 8. 2019                    

                                                                   prvo obdobje:         1. 9. 2018—31. 1. 2019

 

                                                                drugo obdobje:      1. 2. 2019—14. 6. 2019 (9. razred)

 

                                                                                                1. 2. 2019—24. 6. 2019

 

                                                                                                                        (od 1. do 8. razreda)

 

 

 

Počitnice:

 

jesenske počitnice:                 29. 10. 2018—2. 11. 2019

 

novoletne počitnice:               24. 12. 2018—2. 1. 2019

 

zimske počitnice:                    18. 2. 2019—22. 2. 2019

 

prvomajske počitnice:            29. 4. 2019—3. 5. 2019

 

poletne počitnice:                   26. 6. 2019—31. 8. 2019

 

 

 

 

Prazniki:

 

dan reformacije: 31. 10. 2018

 

dan spomina na mrtve: 1. 11. 2018

 

božič: 25. 12. 2018

 

dan samostojnosti in enotnosti: 26. 12. 2018 (obvezna proslava v petek, 21. 12. 2018)

 

Prešernov dan, slovenski kulturni praznik: 8. 2. 2019

 

Velikonočni ponedeljek: 22. 4. 2019

 

Dan upora proti okupatorju: 27. 4. 2019

 

Praznik dela: 1., 2. 5. 2019

 

Dan državnosti: 25. 6. 2019

 

 

 

Delovne sobote:

 

29. 9. 2018 (nadomeščanje 24. 12. 2018) – DAN ŠOLE - Požarna varnost, ŽIVIMO ZDRAVO

 

24. 11. 2018 (nadomeščanje 3. 5. 2019) – Novoletni sejem

 

2. 2. 2019 – pouk

 

 

 

Izpitni roki za predmetne in popravne izpite:

 

17. 6.—1. 7. 2019 – 1. rok za učence 9. razreda

 

26. 6.—9. 7. 2019 – 1. rok za učence 1.—8. razreda

 

19. 8.—30. 8. 2019 – 2. rok

 

 
 

Ocenjevalne konference

 

23. 1. 2019 1. triada

 

28. 1. 2019 – 2. in 3. triada

 

10. 6. 2019 – 9. razred

 

12. 6. 2019 – 1. triada

 

18. 6. 2019 – 2. in 3. triada

 

                                                                                             

 

 Spričevala bodo učenci prejeli:

  • 14. 6. 2019 – učenci 9. razreda

  • 24. 6. 2019 – učenci od 1. do 8. razreda

 

 

 Informativna dneva za učence 9. razreda sta v petek, 15. 2. in v soboto, 16. 2. 2019.

 

 

 

Nacionalni preizkusi znanja (NPZ)

 

Nacionalni preizkusi znanja se obvezno izvajajo ob koncu drugega in tretjega obdobja.

 

Učenci po drugem obdobju opravljajo NPZ iz slovenščine, matematike in angleščine; po tretjem obdobju pa iz slovenščine, matematike in kemije. Slednjega je za našo šolo določila ministrica za izobraževanje, znanost in šport.

 

Na isti dan učenec opravlja nacionalno preverjanje znanja le iz enega predmeta. NPZ pri posameznem predmetu traja 45 minut. Preverjanje pri posameznem predmetu je pisno in se praviloma izvede v mesecu maju po sledečem zaporedju:

 

  •   7. 5. 2019        NPZ: slovenski jezik,

  •   9. 5. 2019        NPZ: matematika,

  •   13. 5. 2019      NPZ: 3. predmet za 9. razred,

  •   13. 5. 2019      NPZ: tuj jezik angleščina (za učence 6. razreda).

     

 

Učenci dobijo posebno obvestilo o uspehu na nacionalnem preverjanju znanja.

 

 

Šolskih dni bo 190, za 9. razred pa 184 dni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovna šola Artiče
Artiče 39, 8253 Artiče
Tel: 07 45 21 060
o-artice.nm@guest.arnes.si
Avtor slike: Nina Vodeb Izdelava spletnih strani