OPSI PROJEKTA  

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.                      www.eu-skladi.si

 

DELAVCI ŠOLE

 

Kadrovska struktura delavcev šole in vrtca 2019-20

 

 

Ime in priimek

Delovno mesto

Delo

Strokovna izobrazba

 

 

 

 

Vesna Bogovič

ravnateljica

ravnateljica, folklora, MAT

7

Bernardka Gregl

učiteljica

bolniška

6

Manuela Fridl

učiteljica

razr. 1., ID

6

Mojca Cerjak Ivanšek

učiteljica

razr. 2., ID, DOP, DOD

7

Sonja Volk

učiteljica

razr. 4., DOD, DOP,MAT 6. a

7

Jana Kovačič

učiteljica

razr. 5., ID, DOD,DOP, ISP-NAD

7

Danica Avšič

učiteljica

OPB2 , GOS 6. a, 6. b

6

Stanka Turšič Pungerčar

knjižničarka, učiteljica

razr. 6. a, knjižnica, SLJ 6. a, 6. b,  ID

7

Simona Grubič

učiteljica

ŠPO, OPB, ID, PLE

7

Sandra Colarič

laborantka, org. prehrane

prehrana, laborant, SPH, NPH, JV, OPB1

7

Miran Gorazd Verstovšek

učitelj

ŠPO,ŠZZ, ID, IŠR, NIP

6

Mateja Jankovič Čurič

učiteljica

razr. 8., SLJ 7. 9., DOD/DOP SLJ, ID, GKL, DSP

8

Sabina Košir

učiteljica

LUM 6. 9., LSN1, FIL, NIP 4. 6.

 7

Ela Verstovšek Tanšek

učiteljica

GUM 4.9., JV, OPZ, MPZ, ID9, ANI

7

Jasmina Heric

učiteljica

KEM, BIO, NAR, POK ID, DOP, DOD,

7

Vlado Cizl

učitelj

FIZ, TIT, OIP, NIP 4.9. MME, UBE, ROM, ID, DOP, DOD

6

Mira Vogrin

učiteljica

MAT 6.—9., ID      

7

Lucija Kevo

 učiteljica

razr. 9. a, GEO, ZGO, ID, DSP, DOD, DOP

7

Mateja Raušl

učiteljica

NEM 4.—5.

7

Jana Krmpotič

učiteljica

NI I, NI II

7

Iva Hrastovšek

učiteljica

OPB 1, ISP 4.—5., druga strokovna delavka v razredu

7

Natalija Vahčič

učiteljica

3. a, ID, DOP, DOD

7

Janja Omerzu

učiteljica

OPB, ID, DSP, MAT - 6. b

7

Marija Pavlovič

učiteljica

razr. 9. b, TJA 4.—5., TJA 7.—9., DKE 7.—8., ID, DOP, DOD, DSP

7

Tjaša Verstovšek

učiteljica

TJA 1.—6., ID, DSP, DOD, DOP

7

Natalija Štrucl

učiteljica

porodniški dopust

7

 Tanja Lekše

 učiteljica

 porodniški dopust

 7

 

Sonja Cizel

vzgojiteljica

vrtec (2—4)

7

Nataša Petelinc

vzgojiteljica

pomočnica ravnateljice v vrtcu, vrtec (2—3)

7

Ruth Gramec

vzgojiteljica

vrtec (56)

5

Ana Kocijan

pom.vzg.

vrtec (4—5)

5

Martina Makovec Žagar

vzgojiteljica

vrtec (4—5)

7

Larisa Petelinc

pom. vzg.

vrtec (1—2)

 5

Katja Turšič Rožman

pom. vzg.

vrtec (1—2)

5

Karmen Borošak

pom. vzg

porodniški dopust

5

Tina Čimžar

vzgojiteljica

vrtec (1—2)

7

Tanja Mežič

pom. vzg.

vrtec (2—3)

5

Špela Lisec

vzg., pom. vzg.

vrtec (2—4)

7

Suzana Bogovič

pom. vzg.

vrtec (56)

 

 

Metka Žabjek

spec. pedagog

svetovalno delo, DSP

6

Tjaša Šlibar

soc. pedagog

svetovalno delo, DSP, ID

7

Lea Povše Škoda

soc. pedagog

DSP

7

Monika Kostanjšek

pedagog

porodniški dopust

6

Anton Zupet

pedagog

DSP

 

 

Katja Ivanović

tajnik

administrativna dela

6

Alenka Drobnič Ježovnik

administrator, knjigovodja

administrativna dela

6

Brigita Prahin

računovodja

 bolniška

6

Brigita Tošić

računovodja

 računovodstvo

6

Janko Ogorevc

hišnik, voznik

 bolniška

4

Janez Sodič

hišnik, voznik

 

4

Boris Haler

hišnik

 

4

Sonja Petan

kuharica

 

4

 Boštjan Kelher

 kuhar

   4

Dimič Irena

kuharica

 

4

Marija Lapuh

pom. kuharice

 

4

Marija Ocvirk

pom. kuharice, perica

 

3

Marjanka Rožman

čistilka

 

4

Matejka Rožman

čistilka, perica

 

4

Darinka Škofljanec

čistilka

 

4

Nataša Vahčič

čistilka

 

3

Anica Bizjak

čistilka

 

3

Ivan Špehar

voznik, hišnik

bolniška

 4

 

 

ORGANIZACIJSKA SHEMA ZAPOSLENIH NA ŠOLI

 

RAVNATELJICA: Vesna Bogovič

 

POMOČNICA RAVNATELJICE V VRTCU: Natalija Petelinc

 

POSLOVNA SEKRETARKA: Katja Ivanovič

 

RAČUNOVODKINJA: Brigita Prahin (bolniška), Brigita Tošić

 

KNJIGOVODKINJA: Alenka Drobnič Ježovnik

 

VODJA ŠOLSKE PREHRANE: Sandra Colarič

 

ŠOLSKE SVETOVALNE DELAVKE: Metka Žabjek, Tjaša Šlibar, Lea Povše, Monika Kostanjšek

 

KNJIŽNIČARKA: Stanka Turšič Pungerčar

 

 

Učitelji: Janja Omerzu, Mojca C. Ivanšek, Manuela Fridl, Bernardka Gregl (bolniška), Tanja Lekše, Natalija Vahčič, Danica Avšič, Jana Kovačič, Sonja Volk, Mira Vogrin, Mateja Jankovič Čurič, Lucija Kevo, Vlado Cizl, Miran Verstovšek, Simona Grubič, Ela V. Tanšek, Jasmina Heric, Tjaša Verstovšek, Mirica Pavlovič, StankaTuršič Pungerčar, Sabina Košir.

 

Vzgojiteljice v vrtcu: Ruth Gramec, Katja Turšič Rožman, Martina Makovec Žagar, Ana Kocijan, Sonja Cizel, Tanja Mežič, Tina Čimžar, Karmen Borošak, Suzana Bogovič, Nataša Petelinc

 

Kuharice: Sonja Petan (vodja kuhinje), Irena Dimič, Anica Omerzo, Marija Lapuh, Marija Ocvirk, Jožefa Grdovič

 

Čistilke: Mateja Rožman, Marjanka Rožman, Nataša Vahčič, Anica Bizjak (krajši delovni čas), Darinka Školjanec

 

Hišnika: Boris Haler, Janko Ogorevc (krajši delovni čas), Ivan Špehar (bolniška)

 

 

Osnovna šola Artiče
Artiče 39, 8253 Artiče
Tel: 07 45 21 060
o-artice.nm@guest.arnes.si
Avtor slike: Nina Vodeb Izdelava spletnih strani