Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.                      www.eu-skladi.si

 

 

 

GRADIVA ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

INFORMACIJE GLEDE ŠIRJENJA KORONAVIRUSA

Spoštovani starši.

 

V Sloveniji še ni razglašena epidemija in niso izrečeni ukrepi zapiranja vrtcev, šol in ostalih izobraževalnih ustanov. Pojav novega koronavirusa naj ne bi ohromil vsakdanjega življenja. Simptomi in znaki okužbe so podobni tako pri COVID-19 kot pri drugih okužbah dihal.  Ministrstvo za zdravje in NIJZ natančno spremljata dogajanje, obveščata javnost o preventivnih ukrepih in pripravljata ustrezne ukrepe za zajezitev širjenja okužb v Sloveniji. 

 

 

Ministrstvo za zdravje v skladu z Zakonom o nalezljivih boleznih odloča, koordinira in določa relevantne ukrepe glede pogojev za potovanja v državo, v kateri obstaja možnost okužbe (ter prihode iz teh držav) in glede gibanja prebivalstva na okuženih območjih, ter lahko začasno omeji ali prepove zbiranja ljudi (npr. po šolah). O tem bo Ministrstvo za zdravje nemudoma obvestilo tudi javnost. 

 

Trenutna epidemiološka situacija NE narekuje izrednih ukrepov, zato ni posebnih omejitev pri opravljanju vsakodnevnih aktivnosti, tako v delovnem okolju kot vsakdanjem življenju (NIJZ, 5. 3. 2020).

 

Naša naloga je, da na šoli in doma poskrbimo za ustrezno (poostreno) higieno (umivanje rok, razkuževanje, ustrezno kašljanje….). Če ni nujno, se ne udeležujemo množičnih dogodkov, posebej v zaprtih prostorih.

 

V primeru, da na šoli oz. v vrtcu zaznamo možnost pojave koronavirusa,  bomo takoj ravnali po NAČRTU ZA ZAGOTAVLJANJE KONTINUIRANEGA DELA NA OSNOVNI ŠOLI ARTIČE V PRIMERU KORONAVIRUSA SARS-CoV-2, ki je na spletni strani šole in je poslan tudi vsem predstavnikom staršev Sveta staršev ter članom Sveta šole.

 

                                                                                                                                                        Ravnateljica Vesna Bogovič

 

Osnovna šola Artiče
Artiče 39, 8253 Artiče
Tel: 07 45 21 060
o-artice.nm@guest.arnes.si
Avtor slike: Nina Vodeb Izdelava spletnih strani