Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.                      www.eu-skladi.si

 

 

 

GRADIVA ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

OSNOVNE INFORMACIJE KNJIŽNICE

 

Poslanstvo

 

Šolska knjižnica je sestavni del celotnega vzgojno-izobraževalnega dela. Namenjena je vzgojno-izobraževalnemu procesu, potrebam učencev in učiteljev šole.

Šolska knjižnica s svojo dejavnostjo podpira uporabo knjig in drugih informacijskih virov, leposlovnih in strokovnih, tiskanih in elektronskih, dostopnih in oddaljenih. Ta gradiva dopolnjujejo in bogatijo učbenike, učno gradivo in metode dela. S tem prispeva k informacijskemu opismenjevanju učencev in njihovemu navajanju na vseživljenjsko učenje. Navaja jih, da postanejo kritični misleci in učinkoviti uporabniki informacij, ki jih obdajajo.

 

 

Gradivo

 

Uporabniki imajo do gradiva prost pristop, kar pomeni, da lahko sami poiščejo, kar si želijo izbrati. Pri iskanju lahko vedno za pomoč prosijo knjižničarko.

 

priročni knjižnici se nahaja gradivo, ki ga učenci uporabljajo samo v prostorih knjižnice, torej ni namenjeno izposoji na dom. To so enciklopedije, priročniki, slovarji ...

 

 

Poučno gradivo je urejeno po prilagojenem sistemu UDK.

Glavne skupine UDK so:

0 - splošno

1 - psihologija

2 - verstva

3 - družboslovne vede

5 - naravoslovje

7 - umetnost, šport

8 - jezikoslovje, leposlovje

9 - zgodovina geografija

 

Leposlovje (pravljice, zgodbe, romani ...) je urejeno po starostnih stopnjah:

C - za učence od 1. do 3. razreda

P - za učence od 4. do 6. razreda

M - za učence od 7. do 9. razreda

 

Na posebnih policah se nahaja poezija (pesniške zbirke), ki je ločena na dve starostni stopnji: za mlajše in za starejše učence.

 

Serijske publikacije (revije), ki so na voljo za branje v knjižnici:

 

 • Ciciban
 • Cicizabavnik
 • Dober tek
 • Gea
 • Lovec
 • Moj planet
 • National Geographic
 • PIL
 • Prostočasnik
 • Svet in ljudje
 • Unikat

  

Ostale zbirke, ki so v knjižnici:

zbirka AV gradiva (CD-ji, DVD-ji)

domoznanska zbirka (zbirka šolskih projektov, šolskih glasil, lokalnih časopisov)

učbeniki in delovni zvezki

 

 

Delovni čas

 

Knjige si je v šolski knjižnici mogoče izposoditi po naslednjem urniku:

 

 

 

 

PONEDELJEK

TOREK

SREDA

ČETRTEK

PETEK

 

ZJUTRAJ

7.00—7.45

 

7. b razred

 

 8. b razred

 

 

 

 7. a razred

 

 

1. URA

7.45—8.30

 

 3. razred

 

 

 

 

 

4. URA

10.30—11.15

 

 

 4. razred

 

 

 

 

 

 

5. URA

11.20—12.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. URA

12.10—12.55

 

6. razred

 

 

5. razred

 

2. razred

 

1. razred

 

7. URA

13.15—14.00

 

 

8. a razred

 

 

9. razred

 

 

 

URNIK ZA POTNIKE POSAMEZNIH ZALOŽB:

 

SREDA: 9.45—10.30 in ČETRTEK: 7.30—8.30 ali po predhodnem dogovoru na 041 800 831.

 

 


Knjižnični red

 

10 x NE v knjižnici

 

NE JEM IN NE PIJEM

SE NE LOVIM IN SKRIVAM

 
 

NE VPIJEM

NE TEKAM PO KNJIŽNICI

 
 

NE HODIM PO SEDEŽIH

NE PREKLINJAM

 
 

SE NE PRETEPAM

NE TRGAM IN UNIČUJEM KNJIG

 
 

SE NE NORČUJEM IZ MLAJŠIH

NE UPORABLJAM MOBILNEGA TELEFONA

 

 

 

10 x DA v knjižnici

BEREM KNJIGE IN REVIJE

 
 

PIŠEM REFERATE

NAJDEM SVOJ MIR

 
 

SE UČIM

PIŠEM DOMAČO NALOGO

 
 

SE POGOVARJAM S PRIJATELJI

REŠUJEM KNJIŽNE UGANKE

 
 

BOGATIM SVOJ BESEDNI ZAKLAD

UPORABLJAM RAČUNALNIK

 
 

POMAGAM MLAJŠIM UČENCEM

 

Osnovna šola Artiče
Artiče 39, 8253 Artiče
Tel: 07 45 21 060
o-artice.nm@guest.arnes.si
Avtor slike: Nina Vodeb Izdelava spletnih strani